Innovasjon:

  • Erstatte linjeøkonomi med sirkulær økonomi

  • Unik forretningside, ingen henter råvarer og resirkulerer som i denne prosessen

  • Norske myndigheter har stort miljøfokus, et tydelig satsningsområde

  • EU har fremmet en handlingsplan for bærekraftig resirkulering av produkter

  • Ekspansjonsmuligheter nasjonalt og internasjonalt, markedet er stort

  • Avfall omskapes fra et problem til en bærekraftig ressurs/råvare

  • Markedet etterspør bærekraftige løsninger mht. resirkulering av avfall