FNs – bærekraftsmål 9

  • Fremme innovasjon og bidra til inkluderende og bærekraftig industrialisering
  • Erstatte store deler av dagens produksjon som gjennomføres med jomfruelig treverk og sagflis med resirkulert returfiber.

FNs – bærekraftsmål 12

  • Sikre bærekraftig forbruk og produksjon