A Sustainable production

Vår forretningsidé er å produsere sponplater laget av resirkulert materiale til byggebransjen og møbelindustrien som erstatning for dagens sponplater produsert av jomfruelig tømmer fra skogen.

Resirkulert treflis fra returtrevirke

Utvikling av renseteknologi

Bærekraftsmål