Under Construction

Vår forretningsidé er å produsere sponplater laget av resirkulert materiale til byggebransjen og møbelindustrien som erstatning for dagens sponplater produsert av jomfruelig tømmer fra skogen.

Kontaktinformasjon:

Norge:

Frode Thun

+47 979 74 970

frode.thun@ecomaterials.no

Lars Wermskog

+47 922 25 599

lars.wermskog@ecomaterials.no

Sverige:

Pelle Halling

+46 709-939323

pelle.halling@ecomaterials.se